O. dr hab. Marek Urban - redaktor naczelny, filozofia

(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

O. dr Marek Kotyński - teologia 

(Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)

O. dr Maciej Sadowski - historia

(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

O. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW - prawo kanoniczne

(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska