Menu: Menu główne -> Od redakcji (Editor`s note)

Słowo od Redakcji rocznika

 

Rocznik Studia Redemptorystowskie wydawany jest od 2003 roku. Jego inauguracja związana była z obchodami setnej rocznicy powstania Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów. Przy tej okazji, została powołana do życia Komisja Jubileuszowa, a rocznik stał się jedną z inicjatyw roku jubileuszowego. 
Od tej pory nasz rocznik jest wydawany regularnie,  pod koniec każdego roku kalendarzowego. Każdy numer jest podzielony na pięć części: filozoficzną, teologiczną, prawną, historyczną oraz varia.
W Roczniku publikują zarówno redemptoryści, księża z innych zgromadzeń zakonnych, księża diecezjalni, jak i osoby świeckie. Wydanych już szesnaście numerów pisma pokazuje wyraźnie, że Rocznik wpisał się na stałe w rozwój intelektualnej myśli polskiego Kościoła.
W ostatniej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo uzyskało 9 punktów. Jest ono indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism naukowych: Index Copernicus, BazHum, CEJSH oraz CEEOL.
Od 2015 roku zostało wpisane do miedzynarodowej bazy ERiH Plus. Od roku 2016 jest obecne w bazie DOAJ.
 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich artykułów, które po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów, chętnie opublikujemy na naszych łamach.
 
Redakcja

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska