Menu: Menu główne -> Open Access i Licencja Creative Commons

Każdy kto korzysta z czasopisma może czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować poszczególne artykuły. Jest to zgodne z Deklaracją Budapesztańską.

  

Everyone who uses the magazine can read, download, copy, distribute, print an individual article. This is in accordance with the Budapest Declaration.

 

Licencja Creative Commonse : CC BY-NC-ND

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska